מהי יצירת אמנות

הרעיון ליצירה יכול להגיע מכל דבר,  ממוחו הקודח...

רשמים מתהליך הרישום

רישום יכול להיות עבודת אמנות מוגמרת או שלב אחד לפני שניגשים לש...